Kanaalplan, WeHateBxl versus WeLoveBxl

zondag 11 februari 2018 , door Johan Leman

Na de politie-actie in Globe Aroma mag er nu misschien eens duidelijkheid komen over wat de reële bedoelingen zijn van de minister van BiZa met WeLoveBxl.

Wie BiZa bezig ziet in Brussel in het kader van het Kanaalplan, heeft de indruk dat de minister uitgaat van een WeHateBxl visie. Denk aan onbedachtzame woorden als “de dansende moslims in Molenbeek” (wat enorm veel schade aangebracht heeft aan Molenbeek, tot ver buiten België – ik heb me er zelf kunnen van vergewissen bij de meer dan 100 journalisten die op Foyer langs gekomen zijn), en nu de actie in Globe Aroma, een actie met weerom veel voorspelbare “collateral damage” voor andere verenigingen in de Brusselse Kanaalzone. Immers, zijn die verenigingen wel te vertrouwen? Wat gebeurt daar allemaal dat het daglicht niet mag zien? Verdienen die verenigingen nog wel onze steun? Want de minister en de politie zullen wel hun redenen hebben… Welke die redenen zouden zijn? ‘k Zou het echt niet weten.
Maar goed, daar tegenover komt diezelfde minister vanuit zijn Kanaalplan dan plots aandraven met een WeLoveBxl project, waarvoor dan diezelfde eerst verdacht gemaakte Brusselse verenigingen – in het Engels (sic) - aangezocht worden om er positief mee samen te werken. In de ogen van de minister moet daardoor duidelijk worden dat hij het allemaal heel erg goed bedoelt met Brussel.

Wat is het nu bij die minister? WeHateBxl waar het diegenen betreft die er nu aan het werk zijn? En WeLoveBxl voor wat hij zelf allemaal fijn vindt? Als het niet tot klare spelregels komt, waarbij de verenigingen die nu aan het werk zijn garanties krijgen dat ze niet te pas en te onpas lastig gevallen zullen worden door politie-acties, dan mag de minister voor mijn part WeLoveBxl opdoeken, want niet transparant genoeg als beleidsoptie. Misschien kan de minister beginnen met mee te delen of die actie in Globe Aroma er met zijn goedkeuring en welbevinden gekomen is, of niet.


© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster |