Sven Mary

vrijdag 9 februari 2018 , door Johan Leman

Er is veel te doen over de manier waarop Meester Mary probeert zijn cliënt vrij te krijgen. Het is zijn volste recht om de argumenten in te roepen die hij bruikbaar vindt. Enkel denk ik dat dit niet zal werken, en wel om een aantal redenen: disproportionaliteit tussen procedurefout en de zaak zelf en/of interne communicatiekwestie. Soit. Ik weet het niet. Dat Salah Abdeslam bij nietigverklaring zou vrijkomen, is evident niet juist. Hij blijft aangeklaagd en in voorarrest in Frankrijk voor medeplichtigheid bij de aanslag in Parijs.

Eerlijk gezegd, ik had eerder een andere argumentatie van Meester Mary verwacht, namelijk dat Salah Abdeslam weliswaar in die kamer van waaruit geschoten werd aanwezig was, maar niet zelf geschoten had omdat hij aan het vluchten was.(Ik zeg niet dat dit waar is, ik zeg dat ik dit als advocaat zou bepleiten.) Ik denk niet dat het gemakkelijk te bewijzen valt dat Salah zelf geschoten heeft. Of ontgaat me iets? Blijft dan enkel over: zijn medeplichtigheid aan een criminele organisatie, waarbij Mary had kunnen bepleiten dat zijn cliënt absoluut niet wou dat politiemensen zouden gedood worden. En dan had Mary kunnen vragen om Salah niet te beoordelen omdat hij een symbooldossier is geworden, maar om hem enkel te beoordelen voor wat hij in Vorst gedaan of niet gedaan heeft, alsof het om een gewone burger gaat. Want tenslotte staat Salah daar niet terecht voor de aanslag in Parijs, maar voor de schietpartij in Vorst.

Dus, ik vind dat Meester Mary Salah Abdeslam niet echt goed verdedigd heeft. Nogmaals... of ontgaat me iets?


© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster |