Fouad Belkacem

donderdag 8 februari 2018 , door Johan Leman

Iemand vroeg me wat ik dacht over het feit dat het Grondwettelijk Hof oordeelt dat Fouad Belkacem de Belgische nationaliteit mag ontnomen worden. Ik doe een voorzichtige en misschien juridisch verkeerde poging daartoe.

1. Het Grondwettelijk Hof stelt dat het ’mag’ en kan dat Belkacem de Belgische nationaliteit ontnomen wordt. Het zegt niet dat het ’moet’, maar dat het ’mag’. Ik heb de argumentatie niet gelezen en redeneer dus zelf spontaan door.

2. Als men Belkacem de Belgische nationaliteit ontneemt, wordt hij niet staatloos. Hij behoudt hoe dan ook een nationaliteit, de Marokkaanse. Dit vergemakkelijkt een eventueel ontnemen van de Belgische nationaliteit.

3. Belkacem is hier geboren, wat een bezwarend element is om hem de Belgische nationaliteit te ontnemen. Anderzijds is hij een volwassen mens en als volwassene heeft hij bij herhaling te kennen gegeven dat hij de Belgische grondwet en Belgische wetgeving maar niets vindt. Men kan hem eventueel de vraag nogmaals uitdrukkelijk stellen. In zijn logika blijvend zou hij dit moeten bevestigen.

4.Daarenboven valt hij die Belgische staat zelfs aan. Die bestaande grondwet en wetgeving moeten zelfs verdwijnen ten voordele van een zogenaamde goddelijke wet, wat gelijk staat met het verdwijnen van de Belgische staat.

5. Mijn conclusie zou zijn dat ik hem dus, zeker als hij zijn inzichten zou bevestigen, de Belgische nationaliteit zou ontnemen, in de wetenschap dat hij daardoor niet staatloos wordt en zich ergens anders kan proberen in te burgeren.


© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster |