Agentschap Inburgering en Integratie, n.a.v. de reeks ‘Barst’ (DS)

woensdag 7 februari 2018 , door Johan Leman

Laat me toe het eens niet over de disfuncties in het Agentschap II te hebben, waar DS en DM al uitvoerig over bericht hebben. Laten we het over iets anders hebben in dit verband. Namelijk… wat mag men nu redelijkerwijze van zo’n Agentschap II verwachten? Het Agentschap II heeft een goed omschreven taak op vlak van onthaalbeleid. Ok. Maar minder duidelijk, tot op heden, is wat zijn opdracht kan zijn op vlak van integratie.

Op dat vlak aan het Agentschap II vragen om te doen wat gewone vzw’s (als Foyer en andere) hoe dan ook altijd goedkoper, beter en flexibeler zullen doen, is voorspelbaar iets opzetten wat nooit een succesverhaal kan worden. Mijn advies is dus duidelijk: vermijd om je op dit punt als Agentschap op een pad te begeven waar je de structuur niet voor hebt. Maar wat kan dan wel? Meest voor de hand liggend is dat het Agentschap II, waar het om inclusiebeleid gaat, taken op zich zou nemen waar een vzw onvoldoende structureel voor uitgerust is.

Even een poging om er enkele aan te duiden:

- uit de reeks ‘Barst’ (DS) leren we dat de problematiek van de erkenning van buitenlandse diploma’s best opgelost wordt. Welnu, het zou tot het takenpakket van het Agentschap kunnen behoren om dit aan te pakken.

- we leren er ook dat er een problematiek is rond concentratie van laaggeschoolden in de grote steden, dus: van betere spreiding, bijkomende vorming en enige tewerkstelling. Ook dit zou het Agentschap kunnen toevertrouwd worden als opdracht. Onder opdracht versta ik niet: een rapport erover schrijven, maar de hefbomen bij de overheid samenbrengen die daar beweging kunnen in brengen.

- er blijkt ook (maar dat volgt niet uit de reeks Barst, maar uit een studie op vraag van Unia), dat er een probleem lijkt te bestaan met ongewilde en onbewuste niet-promotiegerichte houdingen bij leerkrachten waar het om kansarme leerlingen gaat. Akkoord, niemand voelt zich aangesproken in de scholen… Nergens. Maar misschien behoort ook dit de opdracht van het Agentschap: dit zeer gevoelige thema uitbenen en via opleidingen en trainingen in de scholen toch ter sprake te brengen.

Wat ik bedoel? Misschien mag er stilaan plaats komen voor een realistisch discours hierover, terwijl men aan het saneren is en allerlei zogenaamde efficiëntiewinsten aan het beogen is.


© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster |