Staking bij het Agentschap Inburgering en Integratie: enige precisering bij de Foyer in dit verhaal

zaterdag 13 januari 2018 , door Johan Leman

Op de video van hieronder van Bruzz hoor je bij aanvang zeggen dat o.a. werkers van vzw Foyer maandag zullen staken. Ik begrijp de opmerking en neem het Bruzz niet kwalijk, maar wil het toch even verduidelijken.

Op de huidige Foyer vzw zal maandag niemand staken, want daar wordt ook niemand ontslagen.

Wat er aan het gebeuren is, is dat sommige voormalige medewerkers van Foyer, die enkele jaren geleden op bevel van de overheden van de Vlaamse gemeenschap verplicht naar het Agentschap Inburgering en Integratie zijn moeten overgaan , vermoedelijk tussen de stakers zullen te vinden zijn nu a.s. maandag. Aangezien ik daar niets mee te maken heb, weet ik het niet, maar ik zou het normaal vinden. Eén op vier mensen in een bedrijf ontslaan, is toch héél problematisch voor wie een bedrijf beheert. Ik verzeker u dat ik in zo’n geval als directeur zelf ook ontslag zou overwegen. Uit solidariteit en om mijn mislukking publiek toe te geven. Immers, ofwel zeg je van bij de aanvang dat je als directie aankomt met een serieuze ontslagronde in het vooruitzicht om je zaak te saneren, ofwel... heb je het verzwegen respectievelijk heb je het niet voorzien. In de twee laatste gevallen ga je als manager in de fout. Zo zie ik het toch.

Waar zit hem eigenlijk, wat mij betreft, de zwaarste fout? Die voormalige Foyer-medewerkers en die voormalige medewerkers van Bon vzw werkten voor hun opname in het Agentschap in financieel gezonde structuren. Vervolgens, men kan moeilijk loochenen dat Brussel zowel op vlak van inburgering als van sociale cohesie voor grote uitdagingen staat. Ik weet niet hoe velen van hen men nu zal ontslaan, maar waren die mensen niet opgegaan in het Agentschap, dan had hun ontslag niet moeten plaats vinden. Wat gebeurd is, is dat het alles onnodig duurder is geworden en dat er dus ontslagen moeten volgen. Hallo politici en beleidvoerders, zeg vandaag niet dat niemand dit voorspeld heeft! Ondergetekende heeft dit wel degelijk voorspeld, maar iedereen, directie van Bon vzw inbegrepen, keek de andere kant op.

Toen de overstap van Foyer naar het Agentschap had moeten plaats vinden, heb ik er samen met mijn medewerkers alles aan gedaan om dit in de mate van het mogelijke voor zo veel mogelijk medewerkers te beletten en de Foyer structuur als onafhankelijke structuur te behouden. Twee redenen: 1. Ik wist dat de Foyer uitstekend werkte, volgens een zeer financieel gunstige formule werkte en een Agentschap het onmogelijk beter zou doen; je moest echt hoogst bevooroordeeld zijn om dit niet te weten; (nu, zulke hoogst bevooroordeelden bestaan inderdaad, heb ik ondertussen al lang begrepen...); 2. Ik was zeker dat de nieuwe structuur zwaar deficitair zou worden.

_ Toenmalige en toekomstige directieleden van het Agentschap zagen dat toen daarentegen heel rooskleurig in... Ze kwamen nogal vaak uit kabinetsomgevingen en zelden hadden ze iets beheerd van meer dan 50 mensen. Nu zouden ze plots eens iets gaan beheren van ca 800 mensen. Onverantwoordelijker kon haast niet.

De resultaten zijn nu zichtbaar voor iedereen. Maar ik kan me goed inbeelden dat weinigen in de politiek zich geroepen voelen om alles nu eens zakelijk te analyseren, want er zijn te velen ’verbrand’ in heel dit triestig verhaal.

O ja, nog iets... Het excuus van de overwonnen Syriëcrisis verkoopt blijkbaar goed. Alsof er geen managementstechnieken bestaan om dit heel anders op te lossen, zonder dat er nadien collectieve ontslagen moeten vallen.

https://www.bruzz.be/videoreeks/bruzz-24-vrijdag-12-januari/video-werknemers-agentschap-inburgering-en-integratie-staken

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Dit forum wordt vooraf gemodereerd: je bijdrage zal pas verschijnen nadat een beheerder van de website het heeft goedgekeurd.

Wie ben je?
Je bericht

Om alinea’s te maken laat je gewoon enkele regels leeg.

Tik de onderstaande code in


© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster |