Tekort aan respect voor middenveld en sociale cohesie

vrijdag 12 januari 2018 , door Johan Leman

Aan Vlaamse kant (Vlaamse gemeenschap) heeft men enkele jaren geleden studiebureaus ingehuurd om de zogenaamde inburgerings- en integratiesectoren te vereenvoudigen en doeltreffender te maken. Men gebruikte toen grote woorden: het middenveld (waarmee ik niet de georganiseerde vakbond- of politiek gebonden middenveld bedoel) zou rommelig geweest zijn. En er zou met 1-loket functies gewerkt worden. Daardoor zouden meer klantgerichte resultaten bereikt worden.
De Foyer heeft toen van meet af aan duidelijk gereageerd. Die verrommeling was er in Brussel in alle geval niet, en als ze erop sommige plaatsen was, lag de fout hiervan duidelijk niet bij ons. Overheden keken hiervoor best eerst naar zichzelf.
Ok, als resultaat, en na kennis genomen te hebben van een finale powerpoint uiteengezet door zo’n studiebureau, powerpoint die niemand verstond, want die duidelijk uitgetekend was door iemand die nooit iets in de praktijk beheerd had, kwam er een verzelfstandigd Agentschap. Denk vooral niet dat ‘verzelfstandigd’ zoiets zou betekenen als ‘niet gepolitiseerd’! Want wat het in feite betekent, is een parallelle ambtenarij maar zonder vaste benoemingen. Dat er geen vaste benoemingen zijn, blijkt nu al… want een op vier medewerkers, zo blijkt nu, zal ontslagen worden, stap voor stap.

Beste medewerkers ginds op het Agentschap, ik heb oprecht met u te doen. Ik kan me immers levendig voorstellen wat het betekent om uitgenodigd te worden op een nieuwjaarsreceptie, ergens einde januari, wetende dat 1 op 4 van de aanwezigen de laan uit zal gestuurd worden.
Daarenboven wordt dat nieuwe middenveld maximaal geconcentreerd in overheidsgebouwen, waar het contact met de bevolking (de eerste lijn) nihil is. Klantgerichtheid?

Zoals ik vroeger voorspeld heb dat de structuur financieel deficitair zou zijn, wat in tegenstelling tot alle berichten die de journalisten kritiekloos overnemen, slechts voor een deel met de afname van de nieuwkomers te maken heeft, wil ik nu een tweede voorspelling doen. Je mag zo voorspellen dat onder de ontslagen vooral mensen zullen vallen die zouden kunnen vergelijken met vroeger… Die mogelijke vergelijking moet totaal onmogelijk gemaakt worden. Het neo-liberale project van de dominante strekking in de huidige Vlaamse regering houdt in dat het middenveld zal verdwijnen. De “empowerde” enkeling zal het op zijn eentje in zijn contacten met de Vlaamse overheid wel zelf waarmaken. Dit is de nieuwe fatwa, en als men maar voldoende herhaalt dat het vroeger allemaal wanordelijk was en niet goed ging, zullen de mensen dit op de duur ook wel geloven. Natuurlijk, dan moeten mensen die kunnen vergelijken, zeker op het niveau van het eigen personeel, tijdig verdwijnen. Het maatschappelijk geheugen moet zo veel mogelijk uitgeschakeld worden, zodat elke contestatie en zelfkritiek op overheidsbeleid tijdig de mond gesnoerd wordt.

Dat deel van het middenveld dat zich heeft kunnen redden, zoals de Foyer, probeert men dan zoveel mogelijk als ‘quantité négligeable’ te behandelen. Die mensen moeten ook zoveel ontmoedigd worden.
Welnu, we zijn blij om te kunnen meedelen dat die ontmoediging nog niet voor morgen is. Deze nieuwe site moge er een bewijs van zijn.

Ondertussen gaat mijn kritiek vooral uit naar diegenen die dit hele proces maar al te goed door hebben, mee al die ontslagen blijkbaar goedkeuren en dus blijkbaar hun eigen carrière belangrijker vinden dan de solidariteit met hun teamgenoten of het zich inzetten voor het reële belang van de samenleving. Ik hoor hen later, eenmaal dat de wind zal gekeerd zijn (- want uiteraard komt die tijd er!) - al uitleggen dat ze dit gedaan hebben om erger te voorkomen en zo heb je dus altijd gelijk. Welnu, dat reële belang is niet gelegen in het redden van individuele carrières, maar in het redden van een goed werkend en gezond en constructief kritisch middenveld.

Dit is wat Foyer wil zijn en zal blijven, spijt alle mogelijke tegenwind, die we ook in de toekomst verwachten. Daarvoor hebben we uiteraard de steun nodig van de gewone mensen rondom ons en die krijgen we gelukkig nog altijd.


© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster |