“Molenbeek, Eldorado flamand”

dinsdag 19 december 2017 , door Johan Leman

Interessant artikel in Le Soir (19.12.2017). Het artikel gaat in op het feit dat veel jonge Vlaamse klein-ondernemers en kunstenaars momenteel in Molenbeek een pand aankopen. Dit wordt gekoppeld aan een tweede feit, namelijk dat het N-talig onderwijs momenteel 20% van de Molenbeekse kinderen opvangt.

Hierbij twee opmerkingen: 1. Ik denk dat die twee bewegingen los van elkaar staan. Het “cum hoc ergo propter hoc” (een van de basisregels uit de logika) is hier vermoedelijk niet van toepassing. Al geruime tijd zien ouders in de keuze voor Nederlandstalig onderwijs een al dan niet terechte mogelijkheid om aan de neerwaartse vicieuze cirkel die Molenbeek in hun ogen was, te ontsnappen. 2. De aanwezigheid van die Vlamingen is ongetwijfeld een heel goede zaak. Ik hoop maar dat ze zich ook in Molenbeek domiciliëren en niet ergens in de rand. Ik hoop ook dat ze bij hun activiteiten voldoende mensen uit Molenbeek zelf betrekken en niet gewoon een relatief goedkoop pand hebben kunnen aankopen, gebruik makend van mogelijke financiële stimuli die daarvoor momenteel beschikbaar worden gesteld.

Zelf heb ik jaren lang geweten dat Rosas (Anne De Keersmaeker) een dansatelier huurde naast het jeugdhuis Foyer. Ik waardeer haar ten zeerste als kunstenares. Maar eerlijk gezegd, Rosas heeft nooit ook maar een begin van contact gezocht met de buurt. Ik heb daar zelfs begrip voor... want hun finaliteit was een andere. Heeft Rosas toen economische relance gebracht? Ik heb nadien een Pakistaanse moskee en een Afrikaanse kerk zien aankomen. Als het dat is wat men bedoelt met economische relance...

Ik moet daar ook aan denken als ik lees dat minister Gatz 70.000 euro gegeven heeft aan Needcompany (Jan Lauwers) om in Molenbeek een pand van 1000m2 aan te kopen, met als motivatie: “Il n’est pas rare que les artistes soient un catalyseur de la relance économique”. “Il n’est pas rare…”, tja… En dan komt Jan Jambon af met 100.000 euro voor een Antwerps “We love Brussels” project. Tja…

Ik weet enkel dat toen we jaren geleden, eind jaren 80, “Intec Foyer” opstartten, een opleiding in de nieuwe technologieën voor jonge spijbelaars, wij dit project hebben moeten afvoeren, omdat er niet de minste interesse was van overheidswege. We konden ons computerpark gewoon niet vernieuwen. Geen middelen. . En ik heb tot op heden nooit enige interesse gezien noch bij Gatz, noch bij De Croo, noch bij Jambon om eens met ons publiek te praten… En dan is Jambon verwonderd dat het Molenbeekse verenigingsleven, dat vaak op zijn tandvlees zit, niet enthousiast reageert op zijn steun voor een Antwerps project…

Laten we positief en constructief zijn. Hopelijk zullen al die investeringen, top-down gesteund, ooit iets opbrengen. Ondertussen is het enige voordeel dat ik wel zie dat er iets positief beweegt in Molenbeek en dat er zich potentieel waardevolle initiatieven vestigen die in Molenbeek iets zien. Het is wellicht niet langer ’te mijden’, en wie weet wordt het ooit ’a place to be’... De rest? De zorg voor de Molenbeekse jeugd zelf? Ik vermoed dat dit nog grotendeels de taak zal zijn van het lokale onderwijs en het er al jaren lang gevestigde lokale verenigingsleven dat met zijn schaarse overheidssteun tracht te overleven, want zoiets steunen, daar komt een minister niet mee in de kijker..

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Dit forum wordt vooraf gemodereerd: je bijdrage zal pas verschijnen nadat een beheerder van de website het heeft goedgekeurd.

Wie ben je?
Je bericht

Om alinea’s te maken laat je gewoon enkele regels leeg.

Tik de onderstaande code in


© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster |