Foyer kort

De vzw Foyer werd in 1969 opgericht. De vereniging is in Molenbeek gehuisvest en houdt zich op het gemeentelijke, regionale en internationale vlak bezig met de globale problematiek van de integratie van allochtone bevolkingsgroepen. Foyer heeft talloze werkingen (CNM, INTEC, Compas) opgestart en sommige daarvan worden nu autonoom voortgezet (vzw Huis van het Nederlands, Intec Brussel vzw en Bon vzw.

Foyer wil een blijvende rol spelen in het maatschappelijke middenveld, een rol waarbij alle sociologische geledingen, leeftijds- en bevolkingsgroepen een plaats krijgen.
Foyer is een pluralistische organisatie die op alle niveaus doordrongen is van het respect voor diversiteit.

Het vrijwillige engagement zowel als de professionele manier van werken worden steeds als grote troeven ervaren. Foyer heeft altijd kunnen rekenen op de financiële steun van bepaalde openbare instellingen, maar ook van privé personen.

Foyer concreet

De belangrijkste projecten van Foyer zijn :

 • Initiatieven voor een betere integratie van kinderen en jongeren
  • Activiteiten met kinderen en jongeren (met vele verwezenlijkingen op het gebied van kunst, toneel en sport);
  • Activiteiten voor de vorming en inschakeling van maatschappelijk achtergestelde jongeren op de arbeidsmarkt.
 • Initiatieven die tot een betere emancipatie moeten leiden
  • Activiteiten voor de emancipatie van vrouwen uit alle bevolkingsgroepen en van alle leeftijden;
  • Wijkactiviteiten voor mannen;
  • Sleutelactiviteiten op het vlak van intercultureel en meertalig onderwijs, en op het vlak van de talensensibilisering.
  • Activiteiten voor een sterkere burgerschapszin
 • Maatschappelijke dienstverlening;
  • Activiteiten van interculturele bemiddeling en van preventie in het kader van de gezondheidszorg;
  • Bescherming van de rechten van individuen, vluchtelingen, mensen zonder papieren, woonwagenbewoners, zigeuners; opvang van nieuwkomers, enz.;
  • de deskundigheid van besturen en instellingen ondersteunen inzake basisinzichten gelieerd aan diversiteit en interculturaliteit.
 • Samenleven in diversiteit
  • Werken aan beeldvorming (Gewoon vreemd Paleis, Divedtool);
  • Werken aan interculturaliteit (nieuwe migraties en het stimuleren van het maatschappelijk debat)
  • Waardering voor de culturen en talen van herkomst;
  • Interculturele en interreligieuze dialoog (Dag van de Dialoog, interreligieus concert;
  • Woonomkadering (beschermd wonen).

En in de toekomst

wil Foyer zijn werkzaamheden binnen complementaire krijtlijnen voortzetten en nieuwe uitdagingen aangaan:

 • het versterken van het Brussel hoofdstedelijk gewest als Europees laboratorium van duurzame interculturaliteit.
 • het bevorderen van een intergenerationele en interculturele sociale cohesie.
 • netwerkdoorbrekend werken via haar een draaischijffunctie en permanente aanwezigheid in overlegstructuren, zowel in een Brusselse als internationale context.

© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster | Aanmelden